Ponedjeljak, rujan 24, 2018

Dokumenti

Tablica sklopljenih ugovora za 2017. godinu

TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE 2017.-31.12.2017.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gornja Rijeka

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na...

Odluka o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Gornja Rijeka

Odluka o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Gornja Rijeka

Odluka o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Gornja Rijeka za dio katastarske općine Gornja Rijeka

Odluka o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga - 21.12.2017.

Tablica sklopljenih ugovora 2017.-stanje 30.6.2017.

TAblicu sklopljenih ugovora sa stanjem na dan 30.6.2017. možete preuzeti u nastavku

Komunalno Poduzeće Gornja Rijeka d.o.o

Trg Sidonije Rubido Erdody 3. Telefon- 048 855 449 ili mobi. 099 221-6566, 099 221-6568 - Uređenje i održavanje vrtova, parkova, okućnica...