Nedjelja, prosinac 9, 2018

Dokumenti

Popis korisnika sponzorstava i donacija od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

Popis sponzorstva i donacija Općine Gornja Rijeka u 2017. godini sa stanjem na dan 31....

Tablica sklopljenih ugovora za 2017. godinu

TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE 2017.-31.12.2017.

Odluka o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Gornja Rijeka

Odluka o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Gornja Rijeka

Odluka o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Gornja Rijeka za dio katastarske općine Gornja Rijeka

Odluka o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga - 21.12.2017.

Komunalno Poduzeće Gornja Rijeka d.o.o

Trg Sidonije Rubido Erdody 3. Telefon- 048 855 449 ili mobi. 099 221-6566, 099 221-6568 - Uređenje i održavanje vrtova, parkova, okućnica...