Utorak, lipanj 25, 2019

Dokumenti

Opći uvjeti isporike komunalne usluge za usluge ukopa pokojnika na grobljima na području Općine Gornja Rijeka

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika na grobljima na području Općine Gornja Rijeka Odluka Opći...

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za Općinu Gornja Rijeka

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem-Gornja Rijeka Gornja Rijeka-poljoprivredno zemljište-9.6.2018 Suglasnost na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem Rješenje o prihvatljivosti za...

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (ZJN.-2016)

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma temeljem temeljem članka 28. Zakona o javnoj...

Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika-Mali Kalnik

Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika-Mali Kalnik

Komunalno Poduzeće Gornja Rijeka d.o.o

Trg Sidonije Rubido Erdody 3. Telefon- 048 855 449 ili mobi. 099 221-6566, 099 221-6568 - Uređenje i održavanje vrtova, parkova, okućnica...