II izmjene i dopune Plana nabave Općine Gornja Rijeka za 2017. godinu

562

II izmjene i dopune Plana nabave Općine Gornja Rijeka za 2017. godinu