II izmjene i dopune Plana nabave Općine Gornja Rijeka za 2017. godinu

100

II izmjene i dopune Plana nabave Općine Gornja Rijeka za 2017. godinu