JAVNA NABAVA

Javna nabava

POZIV ZA NADMETANJE ZA UREĐENJE POTKROVLJA OPĆINSKE ZGRADE – II FAZA

Petak, 26 Lipanj 2015 Predmet nabave: Uređenje potkrovlja općinske zgrade - II faza Rok za dostavu ponude: 20. srpnja 2015. godine 9,00 Nabava je objavljena u Elektroničkom...

PODACI O NARUČITELJU

NAZIV NARUČITELJA: Općina Gornja Rijeka
SJEDIŠTE NARUČITELJA: Trg Sidonije Rubido Erdody 3, 48268 Gornja Rijeka
OIB: 38669993312
TELEFON: 048/855-021
TELEFAKS: 048/855-021
INTERNETSKA ADRESA: www.gornja-rijeka.hr
ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE: opcina-gornja-rijeka.hr
OSOBA ZADUŽENA ZA KONTAKT: Andreja Bogdan, struč.spec.oec.agr., tel: 048/855-021, e-mail: opcina-gornja-rijeka@kc.t-com.hr

IZJAVA SUKOB INTERESA

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16) Općina Gornja Rijeka objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima Općina Gornja Rijeka, kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Općina Gornja Rijeka u sukobu je interesa i ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektom:

  • OPG Stjepan Borjan, Pofuki 89, Gornja Rijeka

Registri ugovora

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (ZJN.-2016)

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma temeljem temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) i članka 5. Pravilnika...