Nedjelja, rujan 22, 2019

JEDNOSTAVNA NABAVA

PRAVILNIK o provedbi postupka nabave roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti u Općini Gornja Rijeka

Komunalno Poduzeće Gornja Rijeka d.o.o

Trg Sidonije Rubido Erdody 3. Telefon- 048 855 449 ili mobi. 099 221-6566, 099 221-6568 - Uređenje i održavanje vrtova, parkova, okućnica...