Nedjelja, prosinac 9, 2018

KOMUNALNO PODUZEĆE GORNJA RIJEKA D.O.O.

KOMUNALNO PODUZEĆE GORNJA RIJEKA D.O.O.

Obavlja komunalne djelatnosti, djelatnost društva su uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika.Osnivač poduzeća je Općina Gornja Rijeka.Tijela Komunalnog poduzeća Gornja Rijeka d.o.o. su: Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. Skupštinu čine članovi Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka i Općinski načelnik Općine Gornja Rijeka. Nadzorni odbor ima tri člana. Uprava se sastoji od jednog direktora.

Komunalno poduzeće Gornja Rijeka d.o.o.

Trg Sidonije Rubido Erdödy 3

48268 Gornja Rijeka

Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika NKD 8130

MB: 2280124

OIB: 77723557751

IBAN: HR4323600001101980221

Telefon/faks: 048 855-449

v.d. direktor: Petra Kušić

mob: 099 221-6566

099 221-6568

e-mail: komunalno.poduzece.gornja.rijeka.d.o.o@kc.t-com.hr

Predmet poslovanja

Uređenje i održavanje vrtova, parkova, okućnica,

sadnja i podizanje parkova, zatravljivanje površina,

čišćenje zemljišta od šikara i korova rušenje i uklanjanje

stabala, iskop panjeva, odvoz i dovoz materijala sa ili do

radilišta. Izvođenje svih hortikulturnih radova prema

zahtjevu naručitelja ili prema našim prijedlozima.

Izvođenje svih zemljanih radova iskopa, rigolanje,

planiranje, usitnjavanje, završno zagrabljivanje.

Sve radove na podizanju i održavanju vaših voćnjaka

obrezivanje, zaštitno prskanje.

Cijenik radova i usluga

Cijenik radova i usluga na grobljima