Nedjelja, svibanj 20, 2018

Strateški plan razvoja turizma

Na natječaju za provedbu Podmjere 7.1. ”Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti” – provedba tipa operacije 7.1.1. ”Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave”, Općina Gornja Rijeka ostvarila je 40 bodova te joj je utvrđen najviši iznos potpore koji iznosi 62.500,00 kuna za ulaganje u izradu Strateškog plana razvoja turizma.

100.000,00 kuna za zgradu ambulante

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije odobrilo je sufinanciranje radova za projekt izgradnje zgrade primarne zdravstvene zaštite – II faza iz Programa održivog razvoja lokalne zajednice u iznosu od 100.000,00 kuna.

Natječaj za imenovanje direktora/direktorice Komunalnog poduzeća Gornja Rijeka d.o.o.

Otvoren je natječaj za imenovanje direktora/direktorice
trgovačkog društva KOMUNALNO – PODUZEĆE GORNJA RIJEKA d.o.o.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštanskom pošiljkom do 23. svibnja 2018. godine na adresu: Komunalno poduzeće Gornja Rijeka d.o.o., Trg Sidonije Rubido Erdody 3, 48268 Gornja Rijeka, (s naznakom – „Prijava na natječaj za direktora/direktoricu – ne otvaraj“).

Tekst natječaja

 

 

Edukacijom do smanjenja otpada

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike odobrilo je Općini Gornja Rijeka projekt pod nazivom Edukacijom do smanjenja otpada ukupne vrijednosti 385.557,00 kuna.
Cilj projekta je informirati  stanovnike Općine Gornja Rijeka, Sveti Petar Orehovec, Visoko, Breznica i Breznički Hum o načinima postupanja otpadom koji dovode do smanjenja količine otpada odloženog na odlagališta kroz 5 obveznih i 7 preporučenih izobrazno-informativnih aktivnosti. Uz izobrazno informativne aktivnosti projekt uključuje aktivnosti promidžbe i vidljivosti i upravljanja projektom.
Stečeno znanje građani će primijeniti kod svakodnevnih životnih navika i usvojiti važnost odgovornog postupanja s otpadom u smislu održivog razvoja svojih lokalnih sredina.

Javni natječaj za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora

Općina Gornja Rijeka objavljuje javni natječaj za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gornja Rijeka:

Adresa: Radnička ulica 10, Gornja Rijeka, kčbr. 1816/20 k.o. Gornja Rijeka,
Površina: Cjelina koja se sastoji od poslovnog prostora za proizvodne djelatnosti površine 667,28m² i otvorenog poslovnog prostora za proizvodne djelatnosti (dvorište) površine 1.000,00m²,
Početna cijena mjesečne zakupnine: 8,00 kn/m² za poslovni prostor za proizvodne djelatnosti i 1,00 kn/m² za otvoreni poslovni prostor za proizvodne djelatnosti što ukupno iznosi 6.338,24 kune,
Jamčevina: 19.014,72 kuna,
Djelatnost: Proizvodna djelatnost – tiha proizvodnja,
Certifikat: C,
Rok predaje poslovnog prostora zakupniku: Po potpisu ugovora o zakupu,
Trajanje zakupa: 5 godina

Javni natječaj je otvoren od 23.4.2018. do 10.5.2018. zaključno do 14,00 sati.

Cjeloviti tekst javnog natječaja kao i popis potrebne dokumentacije možete preuzeti OVDJE: Javni natječaj za zakup poslovnog prostora Općina Gornja Rijeka

Obrazac ponude možete preuzeti OVDJE: Obrazac ponude – poslovni prostor

Komunalno Poduzeće Gornja Rijeka d.o.o

Trg Sidonije Rubido Erdody 3. Telefon- 048 855 449 ili mobi. 099 221-6566, 099 221-6568 - Uređenje i održavanje vrtova, parkova, okućnica...