Ponedjeljak, studeni 18, 2019

Javni poziv na uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja javne ceste

Županijska uprava za ceste Koprivničko – križevačke županije obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena :

1. Lokalna cesta – LC26044 ; D22 – Fajerovac (L26043), u naselju Donja Rijeka u k.o. GORNJA RIJEKA (k.č.br. 3152/1)
2. lokalna cesta LC 26041 D22 – Kostanjevec Riječki u naselju Kostanjevec Riječki u k.o. GORNJA RIJEKA (k.č.br. 3182)
3. lokalna cesta LC 26042 – Gornja Rijeka (D22) – Deklešanec, u naselju Deklešanec u k.o. GORNJA RIJEKA (k.č.br. 3149/1, 3131)
4. lokalna cesta LC 26043 Gornja Rijeka (D22) – Miholec – Ž2176 u naselju Donja Rijeka u k.o. GORNJA RIJEKA (k.č.br. 3163, 3154, 3153, 3173) o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja javne ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 08. studenog 2019. godine (petak) u vremenu od 8,00 do 14,00 sati u prostoru općinske vijećnice Općine Gornja Rijeka, Trg Sidonije Rubido Erdody 3, Gornja Rijeka.

Cjelovit tekst javnog poziva možete preuzeti OVDJE: Javni poziv ŽUC KKŽ_08 11 2019

Javni natječaj za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Gornja Rijeka

Općina Gornja Rijeka objavljuje Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Gornja Rijeka kako slijedi:

a) Poslovni prostor u prizemlju zgrade koja se nalazi na kčbr. 36, zk.ul. 1719 k.o.      Gornja Rijeka, Trg Sidonije Rubido Erdody 4, Gornja Rijeka korisne površine          13,76m².                                                                                                                        Oznaka poslovnog prostora: PP5                                                                                Namjena prostora: Uslužna djelatnost –uredska, frizerska, kozmetičarska i ostale            poslovne usluge i djelatnosti malih obrta.                                                                        Početna cijena mjesečne zakupnine: 15,00 kn/m² za poslovni prostor površine              13,76m² što ukupno iznosi 206,40 kuna.                                                                          Iznos jamčevine: 61,92 kuna.                                                                                      Trajanje zakupa: 3 godine.                                                                                          Energetski certifikat: razred D.                                                                                    Rok predaje poslovnog prostora zakupniku: 7. siječnja 2020. godine.

b) Poslovni prostor u prizemlju zgrade koja se nalazi na kčbr 56/2, zk.ul. 2618 o.      Gornja Rijeka, Trg Sidonije Rubido Erdody 3, Gornja Rijeka površine 70,94m².        Oznaka poslovnog prostora: PP9                                                                                Namjena prostora: Uslužna djelatnost – ugostiteljstvo.                                                  Početna cijena mjesečne zakupnine: 15,00 kn/m² za poslovni prostor površine              70,94m² što ukupno iznosi 1.064,10 kuna.                                                                      Iznos jamčevine: 319,23 kn.                                                                                        Trajanje zakupa: 3 godine.                                                                                          Energetski certifikat: razred F.                                                                                    Rok predaje poslovnog prostora zakupniku: 7. siječnja 2020. godine.

c) Poslovni prostor u prizemlju zgrade koja se nalazi na kčbr 56/2, zk.ul. 2618 o.      Gornja Rijeka, Trg Sidonije Rubido Erdody 3, Gornja Rijeka površine 117,60m².      Oznaka poslovnog prostora: PP10                                                                                Namjena prostora: Uslužna djelatnost – trgovina.                                                          Početna cijena mjesečne zakupnine: 15,00 kn/m² za poslovni prostor površine              117,60m² što ukupno iznosi 1.764,00 kuna.                                                                    Iznos jamčevine: 529,30 kn.                                                                                        Trajanje zakupa: 3 godine.                                                                                          Energetski certifikat: razred F.                                                                                    Rok predaje poslovnog prostora zakupniku: 7. siječnja 2020. godine.

d) Poslovni prostor na katu zgrade koja se nalazi na kčbr 56/2, zk.ul. 2618 o.            Gornja Rijeka, Trg Sidonije Rubido Erdody 3, Gornja Rijeka površine 7,91m².          Oznaka poslovnog prostora: PP12                                                                                Namjena prostora: Uslužna djelatnost – trgovačka, knjigovodstvena, administrativna,      uredska i ostale poslovne usluge i djelatnosti malih obrta.                                                  Početna cijena mjesečne zakupnine: 15,00 kn/m² za poslovni prostor površine              7,91m² što ukupno iznosi 118,65 kuna.                                                                            Iznos jamčevine: 35,60 kn.                                                                                          Trajanje zakupa: 3 godine.                                                                                          Energetski certifikat: razred F.                                                                                    Rok predaje poslovnog prostora zakupniku: Po potpisu ugovora o zakupu, odnosno      danom njegove solemnizacije (potvrde) od strane javnog bilježnika.

Rok za podnošenje ponuda je 19. studenoga 2019. godine do 8,00 sati.

Cjeloviti tekst natječaja možete preuzeti OVDJE: Javni natječaj za zakup poslovnih prostora Općina Gornja Rijeka 2019-11

Obrazac ponude možete pruzeti OVDJE: Obrazac ponude – poslovni prostor

Prijedlog Ugovora o zakupu možete preuzeti OVDJE: Nacrt Ugovor o zakupu

Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija Općine Gornja Rijeka u akademskoj godini 2019./2020.

Općina Gornja Rijeka raspisuje Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija Općine Gornja Rijeka u akademskoj godini 2019./2020..

Tekst Javnog natječaja možete preuzeti OVDJE: Natječaj stipendije

Obrazac zahtjeva za dodjelu stipendija možete preuzeti OVDJE: Zahtjev za stipendiju

Pravilnik o stipendiranju studenata s područja Općine Gornja Rijeka možete preuzeti OVDJE: PRAVILNIK O STIPENDIRANJU STUDENATA OPĆINE Gornja Rijeka

Javni natječaj je otvoren od 16. listopada 2019. godine do zaključno 31. listopada 2019. godine.

Komunalno Poduzeće Gornja Rijeka d.o.o

Trg Sidonije Rubido Erdody 3. Telefon- 048 855 449 ili mobi. 099 221-6566, 099 221-6568 - Uređenje i održavanje vrtova, parkova, okućnica...