Odluka o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Gornja Rijeka

522

Odluka o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Gornja Rijeka

Odluka o izmjeni odluke raspolaganje nekretninama 2019. godina