Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gornja Rijeka za razdoblje od konstituiranja Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka do 31. prosinca 2017. godine

594