POZIV UDRUGAMA NA RADNI SASTANAK ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA KOJI SU OD INTERESA ZA OPĆINU GORNJA RIJEKA

811

Općina Gornja Rijeka poziva sve predstanike udruga koje djeluju na području Općine Gornja Rijeka na radni sastanak koji će se održati 15. veljače 2016. godine u vijećnici općine s početkom u 18,00 sati.

Tema sastanka biti će prijava programa i projekata udruga na raspisani Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Gornja Rijeka u 2016. godini.