Nedjelja, Lipanj 25, 2017

PREDSJEDNIK I ČLANOVI VIJEĆA

 1. MLADEN BUKAL, SDP-HSU, predsjednik,
 2. LJILJANA FIŠTROVIĆ, NESTRANAČKA, potpredsjednica,
 3. ZDRAVKO ĐURINIĆ, HDZ, potpredsjednik,
 4. DAMIR ĐURINIĆ, SDP-HSU,
 5. ZDENKO HASANEC, SDP-HSU,
 6. DOMAGOJ NEMČIĆ, SDP-HSU,
 7. STJEPAN BORJAN, HSS,
 8. TIHOMIR ŠIKAČ, HSS,
 9. DRAGUTIN SRBLJINOVIĆ, HSS,
 10. ANTUN PREMELĆ, HSS,
 11. KRISTINA KNAPIĆ, HSS.