Četvrtak, rujan 19, 2019

PREDSJEDNIK I ČLANOVI VIJEĆA

 1. VESNA NEMČIĆ, SDP, predsjednica,
 2. DARIO NEMČIĆ, HSS, potpredsjednik,
 3. ZDENKO HASANEC, SDP, potpredsjednik,
 4. DAMIR ĐURINIĆ, SDP,,
 5. TOMISLAV ŠVOGOR, SDP,
 6. KSENIJA ŽGANEC, HSS,
 7. IVICA SRBLJINOVIĆ, MREŽA,
 8. TIHOMIR ŠIKAČ, MREŽA,
 9. STJEPAN KOS, MREŽA,
 10. MARTIN NAKANI, HDZ,
 11. ZDRAVKO ĐURINIĆ, HDZ.