Procedura zaprimanja računa,njihove provjere i pravovremenog plaćanja

673