Nedjelja, Lipanj 25, 2017

ČLANOVI ODBORA I RADNIH TIJELA

Odbor za financije i proračun Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka
1. MLADEN BUKAL, SDP-HSU, predsjednik,
2. IVANA PODOLSKI, SDP-HSU, član,
3. ZDRAVKO ĐURINIĆ, HDZ, za član.

Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka
1. LJILJANA FIŠTROVIĆ, nestranačka, predsjednik,
2. DOMAGOJ NEMČIĆ, SDP-HSU, član,
3. DAMIR ĐURINIĆ, SDP-HSU, član.

Odbor za statut i poslovnik Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka
1. IVANA PODOLSKI, SDP-HSU, predsjednik,
2. DOMAGOJ NEMČIĆ, SDP-HSU, član,
3. LJILJANA FIŠTROVIĆ, nestranačka, član.

Mandatna komisija Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka
1. ZDRAVKO ĐURINIĆ, HDZ, predsjednik,
2. DAMIR ĐURINIĆ, SDP-HSU, član,
3. MLADEN BUKAL, SDP-HSU, član.

Odbor za zdravstvo i veterinarstvo Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka
1. IVANA PODOLSKI, predsjednica,
2. VLADO KELEKOVIĆ, član,
3. IVANA IVANUŠIĆ, članica.

Odbor za komunalne poslove i prostorno uređenje Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka
1. ZDRAVKO ĐURINIĆ, predsjednik,
2. RADOSLAV ADAMIĆ, član,
3. ZDENKO FIŠTROVIĆ, član.

Odbor za poljoprivredu i gospodarstvo Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka
1. DAMIR ĐURINIĆ, predsjednik,
2. DARKO PUKEC, član,
3. STJEPAN JAČMENJAK, član.

Odbor za sport i prosvjetu Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka
1. MLADEN BUKAL, predsjednik,
2. VID ŽGANEC, član,
3. BOŽIDAR PETRINJAK, član.

Odbor za turizam, kulturu i informiranje Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka
1. DOMAGOJ NEMČIĆ, predsjednik,
2. NIKOLA DEGLIN, član,
3. MONIKA ŠABIJAN, članica.

Socijalno vijeće Općine Gornja Rijeka
1. LJILJANA FIŠTROVIĆ, predsjednica,
2. RENATO KRALJ, član,
3. MARTINA ŠATVAR, članica,
4. BARICA JAČMENJAK, članica,
5. JELENA NEMČIĆ-GUSKIĆ, članica.

Komunalno Poduzeće Gornja Rijeka d.o.o

Trg Sidonije Rubido Erdody 3. Telefon- 048 855 449 ili mobi. 099 221-6566, 099 221-6568 - Uređenje i održavanje vrtova, parkova, okućnica...